Adevarul

Fara scuze. Fara doar si poate.

Despre noi

Aveti indoieli cu privire la loialitatea partenerului de viata sau de afacere, cu privire la corectitudinea angajatilor dvs. sau cu privire la CV-ul prezentat pentru angajare, sau doriti sa aflati date despre o persoana draga cu care ati pierdut legatura de mai mult timp, ori aveti nevoie sa va lamuriti alte probleme si doriti discretie pentru a va lamuri aceste aspecte?
NOI va putem ajuta!!!

Cabinetul Individual de Detectivi Particulari functioneaza in conformitate cu prevederile legale fiind inregistrat si in evidentele fiscale.

Activitatile desfasurate de Cabinetul Individual de Detectivi Particulari sunt in conformitate cu prevederile legale, la solicitarea persoanelor fizice cat si a persoanelor juridice, iar rezultatele obtinute sunt confidentiale, fiind destinate exclusiv clientului.

Cabinetul Individual de Detectivi Particulari desfasoara activitati de investigatii private si detectivistice atat pe raza jud. Sibiu cat si in alte localitati din tara si colaboreaza cu alte societati sau cabinete individuale licentiate si cu detectivi atestati legal.

Tarifele agentiei noastre sunt diferite de la caz la ca, in functie de complexitatea acestora, de numarul de detectivi particulari si/sau echipaje mobilizate pentru rezolvarea acestora, de localitatea in care se desfasoara activitatile, etc.

Servicii

· Investigarea și supravegherea potențialilor sau actualilor parteneri de afaceri în ceea ce privește solvabilitatea, bonitatea, patrimoniul ori seriozitatea în îndeplinirea obligațiilor contractuale

· Investigarea și supravegherea potențialilor sau actualilor parteneri de afaceri în ceea ce privește solvabilitatea, bonitatea, patrimoniul ori seriozitatea în îndeplinirea obligațiilor contractuale

· Testarea loialității și corectitudinii angajaților, atât prin supraveghere conspirată și infiltrare în sediile societatii, cât și prin contactare directă a subiecților de către angajații noștri sub o identitate falsă, pentru determinarea corectitudinii în îndeplinirea sarcinilor profesionale

· Identificarea bunurilor mobile și imobile ale angajaților, partenerilor sau clienților, în vederea stabilirii posibilității de recuperare legală a unui prejudiciu cauzat societatii

· Verificarea si testarea modului în care societatea de paza angajata, ori alti prestatori de servicii îsi realizeaza sarcinile contractuale

· Investigatii de specialitate în sprijinul birourilor de resurse umane, în sensul: - stabilirii loialitatii angajatilor

· Investigarea și stabilirea veridicității datelor prezentate în CV-uri de către potențialii angajați, a compatibilitatii cu cerințelor postului, precum și stabilirea cercului relațional al acestora

· Verificarea personalului care se declară bolnav sau invocă diverse motive în vederea neprezentării la locul de muncă

· Obținerea, în general, a oricărui tip de informație solicitata, în afara celor care contravin legii sau deontologiei profesionale și a căror rezolvare nu este în competența exclusivă a structurilor specializate ale statului

· Consiliere de specialitate, identificări de adrese, persoane, bunuri

· Obţinerea de informaţii despre conduita şi moralitatea publică a persoanelor (patrimoniu, relatii de grup, surse de venituri, tip de afaceri derulate, etc.)

· Obţinerea de informaţii pre şi post maritale

· Documente privind stabilirea filiaţiei, când persoana în cauză nu-şi cunoaşte părinţii sau pentru stabilirea arborelui genealogic

· Situaţia copiilor daţi spre îngrijire unui părinte, în urma divorţului sau ca urmare a plecarii in strainatate

· Documentarea activitaţii adolescenţilor – verificare anturaje, consum de droguri, afiliere la secte, etc

· Identificarea de persoane dupa adresa de domiciliu, numarul de telefon (mobil, fix), CNP sau numarul de înmatriculare al autoturismului

· Asigurarea protectiei împotriva scurgerii unor informatii din sfera vietii private a unor persoane care doresc sa pastreze confidentialitatea acestora

· Verificarea si testarea modului în care bona ori alte persoane care presteaza diferite servicii îsi realizeaza sarcinile specifice

· Consultanta de specialitate pentru gasirea cailor practice de reducere a riscului si de prevenire a evenimentelor nedorite

· Alte investigatii si consultatii pe probleme de detectivistica, la cererea expresa a clientilor

· Stabilirea conduitei si moralitatii publice a unei persoane

· Informatii pre si post matrimoniale

· Cauzele absenteismului conjugal, al tradarii ori comportamentului duplicitar

· Obtinerea de probe ori informatii în format audio si foto-video, din spatiul public

· Identificarea de persoane dupa adresa de domiciliu, numarul de telefon (mobil, fix), CNP sau numarul de înmatriculare al autoturismului

· Alte investigatii si consultatii pe probleme de detectivistica, la cererea expresa a clientilor

· Stabilirea conduitei si moralitatii publice a unei persoane

· Investigaţii (altele decât cele aflate în competența exclusivă a structurilor specializate ale statului) privind persoane dispărute de la domiciliu sau cu care au fost pierdute legaturile din diverse motive

· Verificări complexe cu privire la copiii care urmează a fi înfiaţi şi referitor la familiile din care provin

· Depistarea mijloacelor de ascultare, înregistrare audio-video în incinta unor birouri, sali de conferinte, hoteluri, locuinte, autoturisme etc.

· Investigatii si supraveghere pentru depistarea si surprinderea sustragerilor materiale si intelectuale, ori pentru documentarea unor actiuni distructive

· Depistarea mijloacelor de ascultare si înregistrare audio-video instalate în incinta unor hoteluri, locuinte, autoturisme etc.

· Alte investigatii si consultatii pe probleme de detectivistica, la cererea expresa a clientilor

· Cautarea de probe si contraprobe necesare în procese

· Stabilirea conduitei si moralitatii publice a unei persoane

· Cautarea si identificarea unor martori la evenimente aflate în litigiu

· Activitati de investigatii necesare aparatorilor în procese

· Obtinerea de probe ori informatii în format audio si foto-video, în spatii publice

· Identificarea bunurilor care fac obiectul unor litigii de natura civila sau penala, înstrainate în scopul prejudicierii intereselor unor parti în proces

· Cautarea si obtinerea de probe si contraprobe necesare în rezolvarea unor litigii de natura civila sau penala

· Cercetări ipotecare, cadastrale, testamentare, etc.

· Căutarea de probe şi contraprobe necesare în procese

· Alte situatii sau stări similare de observare, urmărire, supraveghere şi investigaţii în legătură cu persoanele, bunurile, faptele, datele şi împrejurările care fac obiectul

La data încheierii oricărui caz aflat în investigarea noastră, se va întocmi o nota scrisa (raport), ce va conține doar elemente concrete și obiective de prezentare a dovezilor, fără interpretări personale. Rapoartele emise de către cabinetul nostru pot fi folosite conform legii, ca și probă în instanțele de judecată.

Etape

Procesul investigativ presupune urmatoarele etape:

1. Consultanta – Discutii preliminare intre detectivul particular si client referitoare la obiectul activitatii de investigatii private ce urmeaza a fi efectuate. (Pentru cetatenii straini aceste discutii vor avea loc prin email).

2.Completarea de catre client a cererii de investigatii. Aceasta se pune la dispozitia clientului de catre cabinet si contine: datele personale ale solicitantului, datele de identificare a persoanei cu privire la care se face investigatia (inclusiv datele antropologice ale acesteia, numar de telefon, loculul de munca, mijloacele de transport folosite si traseele de deplasare, alte date considerate importante pentru aceasta activitate), motivul pentru care se solicita investigatia, care sunt informatiile ce se doresc a fi obtinute, perioada de timp pentru care se solicita investigatia.

3. Incheierea scrisa a contractului (conventiei) intre cabinet si client

4. Pregatirea procesului investigativ

5. Efectuarea propriu zisa a investigatiei solicitate

6. Intocmirea raportului ( notei) de investigatie de catre detectiv si predarea acestuia (acesteia) catre client impreuna cu toate probele obtinute (foto, video, etc).

Tarife

Preturile sunt stabilite de comun acord cu clientul, in functie de tipul investigatiei, complexitatea cazului (numarul de detectivi si mijloace tehnice/auto implicate) precum si a timpului estimat pentru finalizarea acestuia.

*mobilizarea de urgenţă a cabinetului de detectivi particulari comportă o suplimentare aferentă, în sumă fixă.

Contact

CABINET INDIVIDUAL DE DETECTIV PARTICULAR

SIBISAN SAVU - ILIE

Telefon: 0770 858 094

e-mail: cabinetdetectiv_sibisan@yahoo.com